Služby | European Mercantile

Služby

Klíčové služby – nabízíme řešení pro každého

Finanční poradenství

Komplexní zajištění finančních zdrojů běžnými i specifickými metodami. Klienti u nás nejčastěji poptávají profesionální servis z oblastí: provozní financování, financování zásob, financování závazků, investiční financování, leasing, obchodní financování včetně dokumentárního obchodu, factoring, forfaiting, consulting a výrobní poradenství. Jako jedna z mála firem také poskytujeme restrukturalizace stávajících úvěrových vztahů.

Poradenství v oblasti nemovitostí

Poskytujeme pomoc s propočtem a ohodnocením projektů v oblasti nemovitostí, s ohledem na návratnost investic a také na možnost dosažení financování finančními institucemi, součinnost při realizaci zhodnocení, nákupu a prodeje objektů a také spolupráci při realizaci investičních možností do nemovitostí a projektů.

Zpracování podnikatelských záměrů

Specializujeme se zejména na jejich ekonomickou část. Hojně využíváme výsledků ekonomických rozborů a finanční analýzy. Ty následně transformujeme ve finančním plánování do prognózy budoucího ekonomického rozvoje podniku.

Dotace z EU

V tomto aktivním a živém odvětví současných finančních trhů dokážeme snadno zajistit kompletní poradenské služby včetně zpracování žádostí o dotace z Evropské unie, zpracování projektu a současně studie proveditelnosti.

Kompletní výčet služeb

 • finanční poradenství
 • zajištění finančních zdrojů
  1. provozní financování
  2. financování zásob
  3. financování pohledávek a závazků
  4. investiční financování
  5. leasing movitého i nemovitého majetku
  6. obchodní financování včetně dokumentárního obchodu
  7. factoring
  8. forfaiting
  9. exportní financování
  10. hypotéční financování
  11. syndikované financování
  12. strukturované financování
  13. akviziční financování (nákup obchodních podílů a firem)
  14. financování start-up projektů
  15. dodavatelské úvěry
  16. záruky
 • příprava žádostí o čerpání podpory ze strukturálních fondů ministerstva průmyslu a obchodu
 • zpracování podnikatelských záměrů
 • restrukturalizace stávajících úvěrových vztahů
 • poradenství v oblasti nemovitostí
 • realizace investic do nemovitostí
 • realizace zhodnocení, nákupu a prodeje objektů
 • poradenská činnost v oblasti investiční výstavby
 • zpracování žádostí o dotace z EU
 • zpracování žádostí o poskytnutí grantů
 • zpracování žádostí o investiční pobídky
 • pojištění pohledávek
 • pojištění majetku
 • fondy rizikového kapitálu
 • management buy out/MBO